Konkurs "Polska i Brazylia - blizej niż się nam wydaje"


 

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu plastycznego „Polska i Brazylia – bliższe niż nam się wydaje” odbyła się 30 czerwca 2012 r. podczas Dni Bieżunia. Konkurs przeprowadzony został przez Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, a towarzyszył wystawie „Polacy w Brazylii” udostępnionej przez Towarzystwo Polsko-­‐Brazylijskie. Wystawa „Polacy w Brazylii” jest polską wersją wystawy „Poloneses no Brasil”, przygotowanej przez grono Brazylijczyków polskiego pochodzenia i Polaków mieszkających w Brazylii. Autorem scenariusza jest prof. dr Henryk Siewierski z Universidade de Brasília.

 

Celem konkursu było m.in. pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o wydarzeniach z historii polskiej emigracji do Brazylii i życiu Polonii brazylijskiej na tle relacji między obu państwami zarówno w sferze współpracy kulturalnej i naukowej, jak również ukazanie piękna tego kraju, jego różnorodności kulturowej iprzyrodniczej. Na konkurs wpłynęło 135 prac, w tym w:
-­‐kat. I – 5-­‐9 lat – 75 prac,
-­‐kat. II – 10-­‐12 lat – 35 prac,
-­‐kat. III i IV– 13-­‐19 lat – 25 prac.

 

Ze względu na wysoki i wyrównany poziom zgłoszonych prac plastycznych komisja konkursowa przyznała dodatkowe wyróżnienia.

 

Na wręczenie nagród i wyróżnień przybyli laureaci wraz z opiekunami, społeczność Bieżunia i zaproszeni goście. Mogli oni również obejrzeć zorganizowaną przez Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu plenerową wystawę prac plastycznych dzieci i młodzieży biorących udział w konkursie pt. „Polska i Brazylia – bliższe niż nam się wydaje”. Ekspozycja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Największą jednak radość sprawiono najmłodszym uczestnikom, bowiem dla niejednego z nich były to pierwsze artystyczne kroki, które na pewno nie będą ostatnimi.

 

Po koncercie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieżuniu nastąpiła najważniejsza, dla dzieci i młodzieży biorącej udział w konkursie plastycznym, część programu. Kierownik muzeum w Bieżuniu Jerzy Piotrowski wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Bieżuń Andrzejem Szymańskim wręczyli nagrody laureatom konkursu ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Żurominie, Urząd Miasta i Gminy Bieżuń, Przewodniczącego Rady Miejskiej wBieżuniu, Bank Spółdzielczy w Bieżuniu, Gabinet Weterynaryjny Henryka Grześkiewicza, sklep „KEA” Alicji Kłobukowskiej oraz Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

 

Wystawę pt. „Polacy w Brazylii” obejrzało: 727 osób (stan na 30.06.2012 r.), natomiast wystawę pokonkursową pt. „Polska i Brazylia – bliższe niż nam się wydaje” 303 osoby.

Autorka: Izabela Kubińska, Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Adres

Av. Presidente Franklin D. Roosevelt, 920
Porto Alegre-RS | CEP 90230-002

Kontakt:

Tel.: (51) 99407-4242
(51) 3024 - 6504


email: revista@polonicus.com.br