Uroczyste obchody 25. rocznicy wizyty Papieża Jana Pawła II w Kurytybie (2 lipca 2005 r.)


 

Na przełomie czerwca-lipca przypadła jubileuszowa, 25. rocznica pierwszej wizyty apostolskiej Ojca św. Jana Pawła II w Brazylii w 1980 r. Papieżprzebywałw Kurytybie w dniach 5 i 6 lipca 1980 r. Na szczególne odnotowanie zasługujązorganizowane 2 lipca uroczystości z tej okazji w Kurytybie, w stolicy stanu Paraná, gdzie żyje największa liczba osób polskiego pochodzenia.

 

Lipiec, to miesiąc zimowy w tutejszym regionie kraju. Pogoda jest więc kapryśna i zmienna. Szczególnie w Kurytybie, gdzie jednego bezsłonecznego dnia,  przenikliwy chłód zamienia sięw upalny dzień. Tego sobotniego dnia jubileuszowego, pogoda sprzyjała obchodom upamiętniającym wizytę  Ojca św. w Kurytybie i spotkania z brazylijskimi rodakami. Od samego rana było więc słonecznie i pogodnie. Widocznie Papież„spoglądający z okna Domu Ojca” wyprosiłnam tęsłonecznąi przyjemnąaurę.

 

W centrum Kurytyby znajduje siępark Papieża Jana Pawła II, poświęcony Emigracji Polskiej w Paranie. Powstałon po wizycie Jana Pawła II w Kurytybie w 1980 r. W parku tym usytuowano skansen polski, na który składająsiędrewniane chaty zbudowane przed stu laty przez imigrantów polskich osiadłych w okolicach Kurytyby.  Jedna z tych chat ustawiona była na stadionie podczas spotkania Papieża z tutejsząPolonią. Na progu tej chaty powitano Papieża chlebem i solą. W parku chata zamieniona została w kaplicęPani Jasnogórskiej. W parku ustawiony jest także pomnik z brązu przedstawiający Papieża i upamiętniający Jego wizytęw Paranie.

 

           

Obchód 25-rocznicy pobytu Papieża w Kurytybie zorganizowany zostałprzez rząd stanowy, parlament Parański, przy współudziale Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii. 

 

Obchody rozpoczęły sięprezentacjąwydania książkowego, którego dokonałdeputowany Rafael Greca. On teżbyłinicjatorem zorganizowania uroczystych obchodów tej papieskiej rocznicy. Książka pięknie i starannie wydana nosi tytuł„Jego Świątobliwośći Paraná”. Pozycja wydana została po portugalsku, nakładem drukarni stanowej. Zawiera przemówienia świadectwa ze spotkańz Papieżem oraz wiele interesujących fotografii.

 

Z kolei odbyła sięprocesjąz obrazem - udekorowanym kwiatami w kolorach papieskich - Pani Jasnogórskiej. Obraz nieśli kadeci, którzy przez cały czas trwania ceremonii pełnili przy nim wartęhonorową.

 

Następnie zostałodsłonięty i poświęcony przez arcybiskupa Moacyr Vitti duży medalion wykonany z brązu. Medalion umieszczony zostałw granitowy krzyż. Przedstawia on Jana Pawła II w chwale. Ustawiony zostałprzed kaplicąMatki Boskiej Jasnogórskiej.

 

Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przewodniczyłarcybiskupa metropolity Moacyr Vitti. Koncelebrowali: emerytowany arcybiskup Pedro Fedalto, biskup pomocniczy Ladislao Biernacki oraz kilku księży z rektorem Polskiej Misji Katolickiej,   ks. Benedyktem Grzymkowskim TChr, na czele. Podczas Eucharystii śpiewały chóry: polonijny „Jana Pawła II”, oraz stanowy. Jedno z czytańwykonała reprezentantka miejscowej wspólnoty polonijnej, którą– jako maleńkie dziecko – Ojciec św. Jan PawełII wziąłw objęcia podczas swojej wizyty w Kurytybie w pamiętnym 1980 r. Wśród uczestniczących w uroczystości wiernych dostrzec można było tak charakterystyczne, znajome, polskie twarze. Znany kurytybski ksiądz piosenkarz - ks. Reginaldo zajmowałsięanimacjąśpiewu wiernych.

 

Całość uroczystości transmitowana była na całą Brazylię przez parańską telewizjęTV Educativa.

 

Uroczysty obchód 25-rocznicy pobytu Ojca św. Jana Pawła II był znakiem, że Kurytyba nie zapomniała o tym pamiętnym, historycznym spotkaniu Następcy św. Piotra z wiernymi tutejszego lokalnego Kościoła, a także licznie zgromadzonymi reprezentantami Polonii brazylijskiej. 

Zdzislaw MALCZEWSKI SChr

Adres

Av. Presidente Franklin D. Roosevelt, 920
Porto Alegre-RS | CEP 90230-002

Kontakt:

Tel.: (51) 99407-4242
(51) 3024 - 6504


email: revista@polonicus.com.br