Złoty jubileusz ks. Jana Sobieraja TChr


 

 

10 czerwca w parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Wytomyślu (Archidiecezja Poznańska) ks. Jan Sobieraj – proboszcz parafii polskiej w Rio de Janeiro w Brazylii świętuje złoty jubileusz życia kapłańskiego. Pod przewodnictwem Dostojnego Jubilata uroczystą Mszę św. koncelebruje 20 kapłanów (księża diecezjalni, ks. marianin, księża chrystusowcy z: Poznania, Puszczykowa, Pomorza Zachodniego, Brazylii). Okolicznościowe kazanie wygłasza ks. dr Paweł – dyrektor Biblioteki Towarzystwa Chrystusowego im. Ks. Jana Jabłońskiego TChr. W Eucharystii pełnej dostojeństwa, skupienia, rozmodlenia, uczestniczy najbliższa rodzina Czcigodnego Jubilata, przyjaciele z różnych regionów Polski, przedstawiciele władz samorządowych: gminy, miasta i powiatu Nowy Tomyśl. Pod koniec Mszy św. delegacje różnych grup parafialnych, jak również przedstawiciele wymienionych władz samorządowych składają Czcigodnemu Jubilatowi najlepsze życzenia i obdarowują kwiatami, prezentami. Na zakończenie uroczystości przemawia Dostojny Ksiądz Jubilat wyrażający swoje dziękczynienie Bogu za dar powołania, rodzicom za wychowanie w wierze, jak również tym wszystkim, których spotykał na drodze posługi kapłańskiej w Polsce oraz przez 46 lat w Brazylii.

 

Po uroczystej i podniosłej Liturgii udajemy się do sali przyjęć przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie odbywa się radosne, rodzinne spotkanie przy stole bogato zastawionym wyśmienitymi pokarmami. Pod koniec obiadu, ks. Zdzisław - rektor PMK, w imieniu brazylijskiej wspólnoty polonijnej składa Najdostojniejszemu Jubilatowi najlepsze z serca płynące życzenia i wyraża podziękowanie za ofiarną posługę religijną, patriotyczną w Brazylii (Guarani das Missões, Mendes, Campo Largo, Kurytyba – parafia św. Piotra i Pawła, posługa ekonoma w prowincji południowoamerykańskiej, Virmond, Rio de Janeiro). Przemawiają także: przedstawicielka Polonii riowskiej – p. Otilia, s. Ewa – Misjonarka Chrystusa Króla, która przez wiele lat współpracowała z Dostojnym Jubilatem w polskiej parafii w Rio. Pod koniec przemawia Czcigodny Ksiądz Jubilat. Oczywiście, że nie mogło zabraknąć smacznego, jubileuszowego tortu, jak też śpiewów po polsku i portugalsku.

 

Niech Dobry Bóg darzy Czcigodnego Ks. Jana dobrym zdrowiem przez długie lata, a Pani nasza i Matka Maryja niech wspiera w codziennej posłudze duszpasterskiej naszym rodakom i Brazylijczykom w gościnnej ziemi Krzyża Południa! Ad multos Annos! Sto lat! Parabéns!

Uczestnik ks. Zdzisław Malczewski TChr 

Adres

Av. Presidente Franklin D. Roosevelt, 920
Porto Alegre-RS | CEP 90230-002

Kontakt:

Tel.: (51) 99407-4242
(51) 3024 - 6504


email: revista@polonicus.com.br