Relikwie Błogosławionego Jana Pawła II dla Polonii brazylijskiej


29 maja 2012 r., jako rektor PMK w Brazylii, zwróciłem się w imieniu katolickiej wspólnoty polonijnej z pisemną prośbą do Jego Eminencji kard. Stanisława Dziwisza, Metropolity Krakowskiego o dar relikwii Błogosławionego Jana Pawła II. Wspólnota polonijna w tym kraju ma wielki dług wdzięczności wobec Ojca św. Jana Pawła II, który wpłynął na pogłębienie jej wiary, więzi z Kościołem Chrystusowym i jego Pasterzami, oraz tożsamości narodowej.

Oto treść pisma, jakie skierowałem do Jego Eminencji kard. Stanisława Dziwisza:

 

Eminencjo,

Najdostojniejszy Księże Kardynale Metropolito,

W przyszłym roku Polska Misja Katolicka w Brazylii obchodzić będzie 60. lecie istnienia i działalności duszpasterskiej i patriotycznej wśród naszych emigrantów i ich kolejnych pokoleń urodzonych w tym kraju. Chciałbym na wstępie zaznaczyć, że wraz z przybywaniem do Brazylii polskich grup wychodźczych docierali do tego kraju także polscy kapłani, aby otoczyć opieką duszpasterską naszych rodaków. Od 33 lat posługując naszym rodakom w tym katolickim i gościnnym kraju, mam również możliwości, aby studiować i opracowywać jakżeż bogatą, ale i zarazem trudną historię brazylijskiej wspólnoty polonijnej. Wraz z innymi polonijnymi badaczami dziejów polskiej grupy etnicznej w Brazylii dzielimy jej historię na dwa etapy: 1. od przybycia pierwszej grupy emigrantów w 1869 r. do wyboru Kard. Karola Wojtyły na stolicę Piotrową, 2. Od wyboru Kard. Karola Wojtyły na Papieża i spotkania Ojca św. Jana Pawła II w dniu 5 lipca 1980 r. z Polonią brazylijską na stadionie „Couto Pereira” w Kurytybie. Waśnie te dwa wydarzenia: wybór Kard. Karola Wojtyły na Papieża i Jego spotkanie, jako Namiestnika Chrystusowego z Polonią w Kurytybie wywarły wielkie piętno na społeczności polonijnej w Brazylii. Pod wpływem Ojca św. Jana Pawła II nastąpiło wielkie obudzenie się polskości wśród kolejnych już pokoleń emigracyjnych. Polonia brazylijska kultywuje wielką miłość, szacunek i wdzięczność do Ojca św. Jana Pawła II.  Podobne przejawy obserwuję – z dużym wzruszeniem - u Brazylijczyków należących do naszego Kościoła. Beatyfikacja Ojca św. Jana Pawła II była wielkim świętem radości katolickiej wspólnoty polonijnej i wiernych Brazylijczyków, którzy głęboko kochają Wielkiego Papieża, dziś Błogosławionego Jana Pawła II!

            Powyższe słowa ośmielają mnie do tego, aby zwrócić się do Waszej Eminencji, Najdostojniejszego Księdza Kardynała Metropolity, aby prosić o relikwie Błogosławionego Ojca św. Jana Pawła II dla Polonii brazylijskiej! Jeżeli Wasza Eminencja, Najdostojniejszy Ksiądz Kardynał Metropolita podejdzie pozytywnie do tej pokornej prośby to, zamierzamy, aby wraz z obchodem 60. lecia istnienia Polskiej Misji Katolickiej w tym kraju, rozpocząć peregrynację relikwii Błogosławionego Ojca św. Jana Pawła II w polskich parafiach personalnych, kapelaniach polskich oraz wspólnotach parafialnych, gdzie żyją potomkowie polskich emigrantów. Wierzę głęboko, że peregrynacja relikwii, o które z pokorą upraszam, przyczyni się do pogłębienia jeszcze bardziej wiary wśród emigrantów i ich potomków żyjących i wiernie trwających w Kościele Chrystusowym i okazujących wielki szacunek jego Pasterzom. Z biegiem czasu, jeżeli taka by była wola Czcigodnych Księży Biskupów Kościoła  w tym kraju to,  relikwie Błogosławionego Ojca św. Jana Pawła II mogłyby nawiedzać także poszczególne diecezje.

            Oczekuję z głęboką nadzieją na pozytywne podejście Waszej Eminencji, Najczcigodniejszego Księdza Kardynała Metropolity do przedstawionej powyżej prośby!

 

Planowane rozpoczęcie w najbliższym czasie peregrynacji relikwii Błogosławionego Jana Pawła II będzie głównym punktem obchodów 60. lecia istnienia i polonijnej działalności duszpasterskiej Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii.

Jego Eminencja, Kardynał Stanisław Dziwisz podszedł bardzo pozytywnie do przesłanej Mu w/w prośby. Stąd też  27 czerwca br. udałem się w towarzystwie mego bratanka ks. dr Pawła – dyrektora Biblioteki Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu, do rezydencji Arcybiskupów Krakowskich, gdzie podczas specjalnego spotkania z Pasterzem Archidiecezji Krakowskiej otrzymałem z Jego rąk relikwie Błogosławionego Jana Pawła II dla Polonii brazylijskiej.  Zachowuję bardzo głęboko w pamięci i sercu bardzo sympatyczne i miłe spotkanie z byłym sekretarzem osobistym Ojca św. Jana Pawła II, a obecnym Metropolitą Krakowskim.

 

Powracając do Brazylii, zabrałem ze sobą z Ojczyzny, najwspanialszy prezent dla naszej wspólnoty polonijnej: relikwie Błogosławionego Jana Pawła II. Wierzę głęboko, że poprzez - zamierzone - nawiedzanie tych relikwii w naszych wspólnot polonijnych, kościelnych, Wielki nasz Rodak, Błogosławiony Jan Paweł II będzie wypraszał u Pana Boga dary nadprzyrodzone dla naszych sióstr i braci żyjących w Kraju Krzyża Południa. Wierzę głęboko że, tak relikwie Błogosławionego Jana Pawła II, jak też i różaniec, jakie otrzymałem od Jego Eminencji będą  także dla mnie wielkim wsparciem do dalszej i ofiarniejszej posługi polonijnej społeczności w Brazylii.

Kraków, 28 czerwca 2012 r. 

Adres

Av. Presidente Franklin D. Roosevelt, 920
Porto Alegre-RS | CEP 90230-002

Kontakt:

Tel.: (51) 99407-4242
(51) 3024 - 6504


email: revista@polonicus.com.br