Nawiedzenie relikwii bł. Jana Pawła II w Ijuí - RS


 

               Brazylijczycy z radością i wzruszeniem modlą się za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II, którego pamięć w Brazylii jest ciągle bardzo żywa. Trwa peregrynacja jego relikwii w tym kraju. Na prośbę duszpasterzy polonijnych relikwie pielgrzymują do wskazanych parafii, gdzie wierni oddają im cześć i modlą się prosząc o wstawiennictwo Papieża Polaka.
 
            21 października br. relikwie bł. Jana Pawła II zainicjowały peregrynację w stanie Rio Grande do Sul. Tego dnia, w ramach kończących się targów municypalnych EXPOIJUI i narodowego festiwalu różnorodnych kultur FENADI realizowanego przez kilkanaście grup etnicznych w mieście Ijuíbyła sprawowana przez rektora Polskiej Misji Katolickiej uroczysta Msza św. na terenie parku wystaw. Przed jej rozpoczęciem odbyła się procesja z relikwiami Błogosławionego z Domu Polskiego im. Karola Wojtyły do ołtarza polowego. Procesji towarzyszyła młodzież polonijna w polskich strojach regionalnych. Reprezentujący kilkanaście grup etnicznych wierni zgromadzeni w amfiteatrze, zgotowali serdeczne, owacyjne przyjęcie relikwiom. Po zakończonej Mszy św. relikwie pozostały przez dłuższy czas, aby wierni mogli się przed nimi osobiście pomodlić.
              Przez najbliższe tygodnie relikwie Błogosławionego Jana Pawła II będą nawiedzały kilkanaście wspólnot należących do parafii pod wezwaniem Serca Jezusowego w Ijuí, gdzie żyje duży procent potomków polskich osadników. W późniejszym okresie relikwie będą nawiedzały kolejne trzy parafie w tym mieście.
 
            W przyszłym roku planujemy peregrynację relikwii w polskich parafiach personalnych i kapelaniach polskich w takich miastach jak: Kurytyba, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre. W późniejszym czasie odbywać się będzie peregrynacja relikwii do wspólnot w różnych stanach Brazylii, gdzie żyją potomkowie polskich osadników, jak też do parafii brazylijskich, zgodnie z życzeniem duszpasterzy.
 
            Polonia brazylijska ma wielki dług wdzięczności wobec Błogosławionego Jana Pawła II. Po wyborze kardynała Karola Wojtyła na stolicę Piotrową i Jego spotkaniu z Polonią w Kurytybie podczas pierwszej wizyty apostolskiej w Brazylii, osoby polskiego pochodzenia zaczęły z dumą uzewnętrzniać i podkreślać swoją polskość. Stąd też kontakt wiernych polskiego pochodzenia z relikwiami Błogosławionego Jana Pawła II jest nacechowany miłością, radosną wiarą pełną wdzięczności i głębokiej modlitwy!
 
Zdzisław Malczewski SChr
 
Za: Radio Watykańskie (24.10.12)

Adres

Av. Presidente Franklin D. Roosevelt, 920
Porto Alegre-RS | CEP 90230-002

Kontakt:

Tel.: (51) 99407-4242
(51) 3024 - 6504


email: revista@polonicus.com.br