Literackie wyróżnienie Rady Municypalnej miasta Kurytyby dla chrystusowca


 

 

W czwartek, 1 grudnia 2011 r. podczas uroczystego posiedzenia Rady Municypalnej miasta Kurytyby (Brazylia) uhonorowano 33 osoby wyróżniające się twórczością literacką. Medal zasługi „Fernando Amaro” został wręczony za ostatnie trzy lata: 2009, 2010 i 2011. Wśród wybranych za 2009 rok było 14 osób, a wśród nich nasz współbrat – chrystusowiec – ks. dr Zdzisław Malczewski, aktualnie Rektor Polskiej Misji Katolickiejw Brazylii, redaktor czasopisma „Polonicus”i proboszcz polonijnej parafii w Kurytybie. Drugim duchownym był Brazylijczyk, ks. Reginaldo Mazzotti – znany kapłan i piosenkarz, animator oficjalnych celebracji archidiecezji, prowadzący od lat ewangelizację na falach radiowych.

 

Ze względu na trwający remont oficjalnej siedziby Rady Municypalnej, uroczystość uhonorowania ludzi pióra miała miejsce w sąsiednim, nowoczesnym budynku w sali obrad Rady Municypalnej. Uhonorowani przez Radę Municypalną ludzie pióra z miasta Kurytyby przybyli ze swoimi krewnymi i przyjaciółmi. Wraz z naszym współbratem – laureatem nagrody – w uroczystości uczestniczył ks. Kazimierz Długosz TChr – prowincjał naszego zgromadzenia w Ameryce Południowej, ks. Benedykt Grzymkowski TChr – kanclerz PMK w Brazylii, pani Dorota Joanna Barys – konsul generalna RP w Kurytybie oraz grupa małżeństw polonijno-brazylijskich.

Brazylijskim zwyczajem, po zaproszeniu do stołu prezydialnego szczególnych gości, a wśród nich pani Konsul RP, uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu narodowego. Posiedzeniu przewodniczył radny Sabino Picolo – pełniący tymczasowo obowiązki szefa Rady. Po przedstawieniu przez jednego z radnych krótkiej biografii patrona wspomnianego odznaczenia oraz racji przemawiających za wytypowaniem przez Radę Municypalną 33 osób wyróżniających się w mieście działalnością literacką, nastąpiło wręczanie odznaczenia. Radny, który zaprezentował wcześniej Radzie Municypalnej swojego kandydata do wyróżnienia, spełniał zaszczytna rolę przekazania w imieniu ciała ustawodawczego municypium medalu zasługi „Fernando Amaro”.

Księdzu Zdzisławowi odznaczenie wręczał radny Tito Zeglin (pełniący tę funkcję już od kilku kadencji, działacz polonijny, dziennikarz radiowy). Oprócz szklanej statuetki przedstawiającej drzewo sosnowe – pinior (jest on w herbie miasta Kurytyby) oraz pałac „Rio Branco” oraz wypisanej dedykacji, każdy laureat otrzymał także odpowiedni dyplom. Tłumaczenie tekstu brzmi: „Republika Federacyjna Brazylii.  Stan Paraná – Municypium Kurytyba. Rada Municypalna Kurytyby, stolicy stanu Paraná, korzystając ze swoich uprawnień prawnych i mając na uwadze Dekret Legislacyjny numer 10/2011, z 4 kwietnia 2011, przez wskazanie przez Radnego Tito Zeglin, przyznaje ks. dr. Zdzisławowi Malczewskiemu TChr, odznaczenie honorowe «medal zasługi Fernando Amaro», za wyróżnienie osiągnięte w swojej twórczości literackiej”.

Patron medalu – Fernando Amaro, urodzony w 1831 r. w Paranaguá i zmarły w 1857 r. w Morretes (Paraná), uważany jest przez wielu za pierwszego pisarza parańskiego. Romantyk, napisał książkę „Kołatania mojej duszy”. Był także autorem dzieł  romantycznych, które niestety zaginęły.

 

 Za: http://serwis.chrystusowcy.pl(06.12.11)

Adres

Av. Presidente Franklin D. Roosevelt, 920
Porto Alegre-RS | CEP 90230-002

Kontakt:

Tel.: (51) 99407-4242
(51) 3024 - 6504


email: revista@polonicus.com.br