Jubileusz 60 lat posługi kapłańskiej ks. Józefa WOJNARA SChr Nowy


 

 

Czcigodny Diamentowy Jubilat

Ks. Józef WOJNAR SChr

 

Parafia Niepokalanego Serca Maryi

Quedas do Iguaçu - PR

 

 

 

Najczcigodniejszy Księże Józefie, Dostojny  Diamentowy Jubilacie!

 

Nie mogąc osobiście uczestniczyć w uroczystej jubileuszowej, dziękczynnej Mszy św. Czcigodnego Księdza Józefa Drogiego nam Diamentowego Jubilata we wspólnocie wiary w Quedas do Iguaçu ze względu na mój wyjazd w tych dniach na posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, stąd też korzystam z uprzejmości i dobroci serca naszego Przełożonego Prowincjalnego ks. Kazimierza Długosza SChr, aby przez Niego przekazać poniższe słowa wdzięczności, podziwu, szacunku i modlitwy! Duchowo będę się łączył z wszystkimi bliskimi Sercu Drogiego Księdza Jubilata i wypraszał u Pana Boga szczególne łaski na dalsze posługiwanie Ludowi Bożemu! Niech Pani z Jasnej Góry i Aparecidy ma swojej macierzyńskiej opiece Drogiego Księdza Józefa – Diamentowego Jubilata! 

 

 

Mija 60 lat posługi kapłańskiej Czcigodnego Księdza Józefa Ludowi Bożemu w parafiach w Ojczyźnie, także służba w Domu Głównym Zgromadzenia w Poznaniu i 54 lata Kościołowi i wspólnotom polonijnym w Brazylii!

 

Pochylam się nad bogatą biografię Czcigodnego Jubilata, aby wraz z Nim wyśpiewywać „Te Deus laudamus…” za tyle łask, którymi Pan Bóg obdarzał Drogiego Księdza Jubilata, a poprzez Jego wierną i oddaną posługę duszpasterską tylu wiernym, którym służył z miłością i zatroskaniem!

 

Niech mi będzie wolno w imieniu katolickiej wspólnoty polonijnej, jak też jej duszpasterzy, wyrazić wobec Dostojnego Księdza Jubilata nasz szacunek, wdzięczność, a także podziw dla Jego wierności powołaniu, systematycznej, wiernej posługi kapłańskiej, jak też tylu podejmowanych wyzwań i inicjatyw mających na celu całkowity rozwój wiernych, których spotykał przez tyle lat swojego oddanego duszpasterzowania wśród wiernych Brazylijczyków, jak też tylu wspólnot polonijnych!

 

Pan Bóg był łaskaw obdarzyć Czcigodnego Księdza Jubilata wielką wrażliwością i delikatnością ducha na sztukę sakralną.  Niech mi będzie wolno wymienić świątynie parafialne, które dzięki zabieganiu i zatroskaniu Drogiego Księdza Józefa stały się prawdziwymi perłami sakralnej sztuki i architektury nastawiających wiernych do głębszego kontaktu z Panem Bogiem, tak w Liturgii św. Kościoła, jak też w osobistej modlitwie! Oto one: kościół Matki Boskiej Częstochowskiej w Dom Feliciano - RS, Matki Boskiej Jasnogórskiej w Áurea – RS, Niepokalanego Serca Maryi w Quedas do Iguaçu - PR.  Nie sposób wymienić te wszystkie kościoły filialne we wspomnianych parafiach, które wyremontowane lub budowane pod kierunkiem Czcigodnego Księdza Józefa otrzymały odpowiedni wystrój sakralny!

 

Jakżeż nie wspomnieć wielkiego zaangażowania, poza pracą duszpasterską, Drogiego Księdza Jubilata w realizacji konkretnej promocji osoby ludzkiej! Zabieganie Czcigodnego Księdza Józefa o powstanie szkoły rolniczej, związku rolniczego, budowa szpitala Jana Pawła II, organizowanie różnorodnych kursów, aby otwierać przed wiernymi perspektywę lepszego i godniejszego życia, to tylko niektóre z tych wielorakich poczynań społecznych! Nie sposób nie wspomnieć dużego zaangażowanie Drogiego Księdza Jubilata w podniesieniu osady Áurea do samodzielnej jednostki municypalnej! Za te wszystkie prace i inicjatywy podjęte przez Dostojnego Księdza Jubilata na rzecz społeczności lokalnych władze administracyjne przyznały Mu tytuł obywatela honorowego municypium Dom  Feliciano, Áurea i Quedas do Iguaçu! Od różnych instytucji otrzymał Czcigodny Ksiądz Jubilat dyplomy uznania za różnorodność  przeprowadzonych prac.

 

Podczas swojej 54-letniej posługi duszpasterskiej w Brazylii z dużym oddaniem, zawsze okazywał Drogi Ksiądz Jubilat swoją dyspozycyjność, aby służyć wieloraką pomocą potomkom polskich osadników. Wspierał społeczność polonijną, aby zachowała swoją tożsamość i kultywowała wartości polskiej kultury, języka i religijności!

 

Dostojny Ksiądz Józef, Czcigodny Jubilat to, zafascynowany badacz i dobry znawca  dziejów społeczności polskiej w Brazylii. Szkoda, że nie opublikował swoich wysiłków i zdobytej wiedzy w formie książkowej, czy też artykułów w czasopismach specjalistycznych, aby przybliżyć naukowcom realia brazylijskiej społeczności polonijnej!

 

 

Na przestrzeni długich lat Drogi Ksiądz Jubilat z wielkim zaangażowaniem, poświęceniem szukał i zbierał czasopisma, książki wydawane przez bardzo aktywną w przeszłości brazylijską Polonię. Dzięki tej pracy Dostojnego Księdza Jubilata zostało uratowanych wiele cennych polonijnych zbiorów archiwalnych. W domu prowincjalnym chrystusowców w Kurytybie Drogi Ksiądz Józef, pełniąc posługę przełożonego prowincjalnego, zorganizował archiwum materiałów dotyczących emigracji polskiej w Brazylii. Z tej mozolnej, pełnej cierpliwości i oddania pracy Czcigodnego Księdza Jubilata na rzecz zabezpieczenia polonijnych materiałów archiwalnych korzystają w ostatnich latach osoby zajmujące się naukowym opracowywaniem dziejów społeczności polonijnej w Brazylii!

 

Najczcigodniejszy Księże Józefie, nasz Drogi i Dostojny, Diamentowy Jubilacie!

Nie sposób wymienić - z tej bogatej biografii Kochanego Księdza Jubilata – wszystkich prac, zaangażowania, inicjatyw, jakie były przez Niego podejmowane i realizowane na przestrzeni tych długich lat  na Ziemi Krzyża Południa! Ta bogata duchowo, kulturowo, intelektualnie, bardzo pracowita i pełna bezinteresownego oddania sylwetka Czcigodnego Księdza Józefa, naszego Ukochanego Jubilata zasługuje na oddzielną, obszerną monografię! Dzięki takiemu szczegółowemu opracowaniu biografii Drogiego Księdza Jubilata Józefa, dwa zaprzyjaźnione kraje i dwa siostrzane Kościoły w Polsce i Brazylii mogłyby lepiej poznać Jego oddanie duszpasterskie i społeczne, a przez to zachować Jego pamięć dla przyszłych pokoleń!

 

Czcigodny Księże Józefie, Dostojny nasz Diamentowy Jubilacie!

Niech Pan Bóg, za wstawiennictwem naszej Pani z Jasnej Góry i Aparecidy,  obdarza hojnie łaskami i wsparciem duchowym na dalsze posługiwanie naszym braciom i siostrom w Kościele tego kraju, jak też brazylijskiej wspólnocie brazylijskiej! Niech udziela duchowych radości i pokoju i zachowa po najdłuższe lata!

 

Plurimos annos, Parabéns, Sto lat życzymy Drogiemu Księdzu Józefowi Jubilatowi z głębi wdzięcznego serca i zapewnieniem o szczególnej braterskiej modlitwie!

 

Z wyrazami najwyższego szacunku, wielkim podziwem i szczerym oddaniem w Chrystusie, Jednym Zbawicielu człowieka  -

 

 

 

Ks. dr. Zdzisław Malczewski SChr

rektor

 

 

Porto Alegre, 20 kwietnia 2018, w 60 rocznicę przyjęcia przez Czcigodnego jubilata święceń kapłańskich w Archikatedrze Poznańskiej.

Adres

Av. Presidente Franklin D. Roosevelt, 920
Porto Alegre-RS | CEP 90230-002

Kontakt:

Tel.: (51) 99407-4242
(51) 3024 - 6504


email: revista@polonicus.com.br