Senat Polski wspiera polonijny zespół folklorystyczny w Porto Alegre


W okresie międzywojennym Senat Rzeczypospolitej Polskiej zainicjował sprawowanie opieki nad emigrantami polskimi. Senat Polski dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi, które kierowane są do społeczności polonijnej, aby wspomagać ją w zachowaniu tożsamości, jak też bogactwa naszej kultury i języka.

 

W 2017 r. ks. Zdzisław w imieniu Kapelanii Polskiej Pani Jasnogórskiej zwrócił się za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie do Kancelarii Senatu Polski o dofinansowanie zakupu strojów regionalnych dla naszego polonijnego zespołu folklorystycznego w Porto Alegre. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi, w dniu 16 listopada 2017 r. ks. Zdzisław podpisał w imieniu naszej Kapelanii odpowiednią umowę w siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Z otrzymanych środków finansowych Kapelania Polska Pani Jasnogórskiej zakupiła dla polonijnego  zespołu folklorystycznego w firmie „Folklori” w Kurytybie: 6 kompletów męskich strojów łowickich, 4 komplety żeńskie strojów łowickich, 4 bluzki żeńskie łowickie, 6 koszul męskich lubelskich, 6 bluzek żeńskich lubelskich, 6 chust haftowanych rzeszowskich, 6 bluzek żeńskich rzeszowskich, 6 strojów męskich sądeckich, 6 gorsetów żeńskich krakowskich, 4  spódnice krakowskie, 7 metrów materiału na spódnice góralskie.

 

Dzięki otrzymanej pomocy z Senatu Polski i dokonanemu zakupowi w/w strojów wyraźnie  wzmocnił się potencjał naszego polonijnego zespołu folklorystycznego w Porto Alegre.

 

9 grudnia br. zespół zorganizował w siedzibie Towarzystwa Polonia „Natal das Nações” (Boże Narodzenie Narodów), w którym uczestniczyło kilka zespołów reprezentujących społeczności etniczne w naszym mieście. W trakcie tego spotkania ks. Zdzisław poinformował zebranych, że nasz zespół otrzymał na prośbę Kapelanii i za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z Senatu Polski pomoc na zakup nowych strojów regionalnych, w których będzie prezentował ich piękno w trakcie tańców regionalnych. Podczas wspomnianego spotkania grup etnicznych, nasz zespół zaprezentował kilka polskich tańców regionalnych występując w nowych strojach, co wzbudziło wśród zebranych, szczególnie Polonusów, wiele entuzjazmu! Dotychczasowe stroje, które zespół używał miały jakieś 40 lat i pochodziły z czasów nieboszczki PRL i były dosyć zużyte, tracąc piękno kolorów… Obecnie zespół będzie mógł w trakcie swoich występów prezentować piękno polskiego folkloru wyrażonego chociażby w regionalnych strojach!

 

W 2018 r. zespół występował będzie w nowych strojach i prezentując polskie tańce regionalne podczas:  uroczystości polonijnych w Towarzystwie Polonia w Porto Alegre; obchodów polonijnych  w wielu miastach na terenie stanu Rio Grande do Sul, jak też  stanowych festiwalach zespołów folkloru w Porto Alegre.

  

Ks. Zdzisław Malczewski SChr

Porto Alegre, 10 grudnia 2017 r.

Adres

Av. Presidente Franklin D. Roosevelt, 920
Porto Alegre-RS | CEP 90230-002

Kontakt:

Tel.: (51) 99407-4242
(51) 3024 - 6504


email: revista@polonicus.com.br