"Echo Polonii Brazylijskiej" zaprzestało wychodzić ....Nowy


 

 

„Echa Polonii Brazylijskiej” zaprzestało wychodzić …

Periodyk ten wydawany przez rektora Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii od czerwca 2009 r. i przez 7 lat był wysyłany regularnie, za pośrednictwem tradycyjnej poczty, do przedstawicielstw dyplomatycznych Polski, organizacji polskich, liderów polonijnych, a także do polskich misjonarzy i misjonarek pracujących w Brazylii. Początkowo pismo miało tytuł "Echo Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii". Później zmieniłem na tytuł  używany do dziś. Pismo wysyłane było także do wybranych bibliotek (z Biblioteką Narodową na czele), czy badaczy Polonii w Polsce. Zamiarem redagującego było, aby pismo przybliżało czytelnikowi realia Polonii brazylijskiej i jej duszpasterstwa, jakżeż innego od prowadzonego wśród polskich imigrantów w krajach Europy, w Stanach czy Australii. Ponadto periodyk – według zamierzeń redagującego – miał stawać się łącznikiem pomiędzy polonijnymi wspólnotami czy też polskimi misjonarzami. Jako ci ostatni, jesteśmy dosyć pokaźną i szczególną wspólnotą polską w brazylijskim dynamicznym Kościele, który jest obecnym na tak olbrzymim terytorium tego kraju. Poprzez ten biuletyn mielibyśmy się stawać bliższymi sobie i zarazem przyczyniać się do zintegrowania naszej polonijnej społeczności! Zamieszczane na łamach tego pisma teksty poświęcone społeczności polonijnej miały przybliżać czytelnikowi tę polską grupę etniczną obecną w bogatej mozaice Brazylii. 

 

Od drugiego semestru 2009 r. do końca 2016 r. ukazało się 42 numery. Niekiedy, ze względu na brak finansów, pismo ukazało się kilka razy w podwójnym numerze. Brazylijska społeczność polonijna - tak przecież liczna w tym kraju – od chwili zamknięcia ostatniego numeru „Nowego Ludu” (spadkobiercy tak zasłużonego „Ludu” wydawanego od 1920 r.) nie miała aktualnie wydawanego w języku polskim żadnego periodyku. A szkoda … Zamierzaliśmy, aby w tym jedynym polskojęzycznym czasopiśmie, jakim było „Echo Polonii Brazylijskiej”, tematyka publikowanych tekstów była bardziej poszerzana poprzez współpracę czytelników wyrażaną w nadsyłaniu informacji ze swoich lokalnych wspólnot. W każdym numerze „Echa” poniżej winiety widniał napis: „Jedyne pismo polskie w Brazylii”. Na przestrzeni tych lat wysyłaliśmy do Polski wnioski z prośbą o dofinansowanie czasopisma. Ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” otrzymaliśmy tylko jeden raz pomoc finansową. Chociaż dochodzą z Polski oficjalne informacje, że kraj nasz jest zainteresowany popieraniem mediów polonijnych to, odnośnie tego pisma, jakim było „Echo Polonii Brazylijskiej” niestety nie mogłem tego dostrzec i odczuć w sposób bardzo wymienrny! Często pytałem sam siebie: czy Polonia brazylijska nie ma lobby w kraju nad Wisłą, czy też osoba redaktora-wydawcy nie odpowiadała decydującym o przyznawaniu subwencji dla mediów polonijnych? Nie tak dawno na jednym ważnym portalu zajmującym się Polonią, w szerokim tego słowa znaczeniu, nawet w bazie danych o mediach polonijnych nie znalazłem wydawanych przeze mnie periodyków. Pisałem, informowałem o takowych w brazylijskiej Polonii... Cisza trwa do dziś!  

 

Pod koniec ubiegłego roku, po wielu przemyśleniach „za i przeciw”, postanowiłem z dużym żalem zaprzestanie dalszego wydawania „Echa Polonii Brazylijskiej”. Jak już wcześniej wspomniałem, było to jedyne pismo ukazujące się w języku polskim na terenie Brazylii. Chociaż wydawałem ten periodyk co 2 miesiące, to widziałem potrzebę częstszego publikowania ze względu na wielość wydarzeń i żywotność brazylijskiej społeczności polonijnej. W moich planach wydawniczych było stopniowe przejście z wydawania periodyku, co dwa miesiące na miesięcznik, a z czasem na tygodnik … Niestety planów nie udało się zrealizować. Dlaczego? Nie miałem praktycznie żadnego odzewu od czytelników, którzy by coś zechcieli napisać, nie otrzymywałem pomocy finansowej, o którą prosiłem w Polsce. To jest jedyny powód zawieszenia czasopisma: brak zaplecza finansowego!

 

Wszystkie numery periodyku znajdują się na portalu Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii (www.polska-misja.com.br.). Numeru nie likwiduję, zawiesiłem czasowo. Chociaż, z biegiem czasu trzeba podejmować decyzje i się pytać: czy warto?

 

Zaangażowanie, czas (redagowanie, składanie kadego numeru, pakowanie, wysyłka pocztowa), pieniądze (na zapłatę kosztów druku, zakup kopert, opłaty pocztowe, które ostatnio wzrosły bardzo wydatnie), jakie wkładałem w wydawanie i rozsyłanie „Echa Polonii Brazylijskiej” zamierzam poświęcić – poza duszpasterstwem polonijnym - moim niezależnym badaniom dziejów imigracji polskiej w Brazylii.

 

Zdzisław Malczewski, SChr

 

Porto Alegre, 18 kwietnia 2017. 

Adres

Av. Presidente Franklin D. Roosevelt, 920
Porto Alegre-RS | CEP 90230-002

Kontakt:

Tel.: (51) 99407-4242
(51) 3024 - 6504


email: revista@polonicus.com.br