Konferencja międzynarodowa na Uniwersytecie Jagiellońskim na temat przyszłości nauczania języka polskiego w świecie


 

W najstarszej i najbardziej szanowanej uczelni polskiej, jaką jest Uniwersytet Jagielloński, odbywała się w dniach od 18 do 20 czerwca 2015 r. międzynarodowa konferencja naukowa „O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie”. Wspomniane wydarzenie zostało zorganizowane z okazji jubileuszu 70-lecia prof. dr hab. Władysława Miodunki. Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pierwsza część tego spotkania odbywała się w Auli Colegium Novum UJ. Otwarcia konferencji dokonał rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab.  Wojciech Nowak. Po wystąpieniach wielu osobistości nauki, między innymi byłego rektora UJ. prof. dr. hab. Franciszka Ziejki, Dostojny jubilat prof. Wł Miodunka został uhonorowany złotym medalem 650-lecia istnienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Część oficjalna wraz z wystąpieniami jubileuszowy i trwała do południa. Po południu odbyły się obrady plenarna. Intelektualiści z UJ, Paryża, Tokio, Glassgow i Uppsali przedstawili swoje referaty odnośnie wartości języka polskiego.

Wieczorem w Domu Gościnnym UJ w dzielnicy Przegorzały odbyła się prezentacja tańców i śpiewów w wykonaniu zespołu uniwersyteckiego „Słowianki”. Pracowity i bogaty dzień zakończyliśmy uroczystym bankietem w restauracji na Zamku w Przegorzałach.

Z kolei w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego  odbywała się prezentacja 64 referatów w różnych sekcjach tematycznych. Wśród pokaźnej liczby intelektualistów z Polski i wielu krajów znalazł się jeden przedstawiciel duchowieństwa, a był nim chrystusowiec z Brazylii.

Grupa przedstawicieli polonistyki z Brazylii brała aktywny udział w tej konferencji. Mam tutaj na myśli prof. Henryka Siewierskiego z Uniwersytetu w Brasílii(UnB), prof. Reginy Przybycień i prof. Marcelo Paiva de Souza z Parańskiego Uniwersytetu Federalnego w Kurytybie (UFPR). Także społeczność polonijna była reprezentowana przez prof. Natalię Klidzio – wykładającą na Uniwersytecie w Lublinie (UMCS) oraz ks. rektora Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii.  Ten ostatni zaprezentował referat pt. „Nauczanie języka polskiego w Brazylii. Od szkoły polskich osadników do polonistyki na brazylijskich uczelniach federalnych”.

W ostatnim dniu konferencji odbyły się kolejne obrady plenarne, w których wygłosili swoje referaty przedstawiciele z następujących uczelni: Uniwersytet La Sapienza w Rzymie, Uniwersytet Warszawski, Parański Uniwersytet Federalny w Kurytybie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

To ważne, interesujące i ubogacające wydarzenie zakończyło się 20 czerwca w godzinach popołudniowych.

Parafrazując pierwsze zdanie z naszego Hymnu Narodowego można śmiało stwierdzić, że w Brazylii „język polski jeszcze nie zaginął” i ma przed sobą dobrze zapowiadającą się przyszłość! Tym ostatnim zdaniem z mojego referatu chciałbym zakończyć niniejsze sprawozdanie z konferencji, w której dzięki życzliwości i zrozumieniu  Ks. Prowincjała Kazimierza Długosza SChr miałem możność uczestniczyć. W tym miejscu wyrażam mojemu Przełożonemu serdeczną wdzięczność, gdyż dzięki Niemu wziąłem udział w czerwcu br. W dwóch ważnych konferencjach naukowych w Polsce.

Ks. Zdzisław Malczewski SChr

Adres

Av. Presidente Franklin D. Roosevelt, 920
Porto Alegre-RS | CEP 90230-002

Kontakt:

Tel.: (51) 99407-4242
(51) 3024 - 6504


email: revista@polonicus.com.br