Świętowanie 35. rocznicy wizyty apostolskiej św. Jana Pawła II w Kurytybie


 
W niedzielę 5 lipca 2015 r., kiedy papież Franciszek rozpoczynał swoją wizytę apostolską w Ameryce Łacińskiej, wspólnota polsko-brazylijska w Kurytybie uroczyście świętowała 35. rocznicę obecności pasterskiej papieża św. Jana Pawła II w tym mieście.
 
Tak jak pobyt papieża Polaka trwał dwa dni w Kurytybie, tak też przez dwa dni świętowaliśmy w tym mieście. Było to świętowanie kulturalno-religijne w parku polskim św. Jana Pawła II, ale także cywilne w parańskim parlamencie stanowym, gdzie również nie zabrakło mocnych akcentów religijnych pochodzących z nauczania św. Jana Pawła II.
 
W minioną niedzielę (5 lipca br.) przypadła dokładnie 35. rocznica spotkania papieża św. Jana Pawła II z Polonią brazylijską na stadionie „Couto Pereira”. 70 tysięcy brazylijskich Polonusów zgotowało wówczas papieżowi serdeczną i owacyjną atmosferę przyjęcia.
Dziękując Bogu za owo historyczne spotkanie, wspólnota polsko-brazylijska  świętowała przez całą niedzielę w parku św. Jana Pawła II - położonym w centrum Kurytyby. W obecnym okresie zimowym Kurytyba często nawiedzana jest przez deszcze i wilgotne, dokuczliwe zimno. Tej niedzieli Pan Bóg da nam piękny dzień, aby świętować historyczną datę wizyty Ojca św. W parku nie zabrakło polskich smakołyków. Orkiestra „Lyra” z Fundacji Kultury Kurytyby, folklorystyczne zespoły polonijne „Wawel” z Murici i „Szarotka” z Balsa Nova przyczyniały się do stworzenia odpowiedniego klimatu.
Bezpośrednio przed rozpoczęciem Mszy św. przemawiali: prefekt Kurytyby - Gustavo Fruet (jego żona Marcia Oleskovicz – jest polskiego pochodzenia), konsul generalny RP – Marek Makowski, radny Rady Municypalnej Kurytyby – Tito Zeglin (aktywny polityk, dumnie podkreślający swoje polskie pochodzenie) i prezes „Braspolu” - Rizio Wachowicz.
 
Ukoronowaniem programu kulturalno-religijnego była sprawowana, na wolnym powietrzu, uroczysta Msza św. przez ks. Zdzisława Malczewskiego SChr - rektora Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii. Z domu polskich imigrantów, który służy jako kaplica,  wyruszyła do ołtarza procesja z obrazem i relikwiami św. Jana Pawła II. Celebrans w swojej refleksji przypomniał najważniejsze treści przesłania papieskiego skierowanego do Polonii w sobotnie spotkanie na stadionie, a także do Brazylijczyków (podczas niedzielnej Mszy św.
 
Eucharystia miała miejsce w przepięknej scenerii polskiego skansenu położonego w parku, gdzie zachowano naturalną, pierwotną roślinność ze słynnymi piniorami (którymi tak się zachwycał podczas pobytów w Brazylii Sługa Boży Ojciec Ignacy TChr). W centrum parku znajduje się dom zbudowany przez pierwszych polskich osadników w Tomás Coelho (kolonii polskiej położonej około 20 km od Kurytyby). Dom ten ustawiony był na stadionie i w nim  Polacy witali papieża chlebem i solą. Po wizycie papieskiej dom został usytuowany w parku noszącym imię papieskie i stał się kaplicą, gdzie każdego dnia przybywają wierni, aby się modlić za pośrednictwem św. Jana Pawła II.
Po Mszy św. rozdano wśród wiernych kilkaset obrazków z modlitwą o wstawiennictwo św. Jana Pawła II. Drukarnia chrystusowców „Hlondianum”  w Poznaniu wydrukowała dla Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii kolejną porcję, tym razem 10 tys. obrazków, które są rozdawane wiernym w trakcie peregrynacji relikwii św. Papieża Polaka we wspólnotach polsko-brazylijskich. Przez dłuższy czas wierni podchodzili do relikwii, aby prosić o wstawiennictwo św. Jana Pawła II.
 
Z kolei dla upamiętnienia wizyty apostolskiej, a szczególnie Mszy św. sprawowanej przez św. Jana Pawła II, w centralnej części miasta, przed pałacem gubernatora stanu, w której uczestniczyło około miliona wiernych, parlament stanu Paranázorganizował w poniedziałek (6 lipca br.) uroczystą sesję plenarną poświęconą przypadającej rocznicy wizyty Ojca św. i w sposób szczególny osobie świętego papieża. Na tę sesję zaproszono konsula generalnego RP p. Marka Makowskiego oraz przedstawicieli społeczności polonijnej. Podczas cywilnej, podniosłej uroczystości, której inicjatorem był poseł stanowy Nereu Moura, nie zabrakło elementów religijnych i polskich przejawiających się w wypowiedziach ludzi polityki. Przemawiał w parlamencie polityk brazylijski Rafael Greca de Macedo, który był współpracownikiem śp. ks. Benedykta Grzymkowskiego SChr (ówczesnego rektora PMK)  odpowiedzialnego za organizację spotkania Ojca św. z Polonią. Mówca nie tylko przypomniał klimat, jaki towarzyszył przygotowaniom do spotkania z Ojcem św., ale także wiele faktów związanych z wizytą papieską, nie znanych opinii publicznej. Ileż pięknych świadectw dali ci dwaj politycy odnosząc się do obecności polskiej w Kurytybie i w stanie Paraná. Wspomniani wyżej  politycy podkreślali wkład imigrantów polskich w rozwój tego stanu i Brazylii. Tekst tych przemówień zostanie w późniejszym okresie zamieszczony w „Polonicusie” - periodyku wydawanym po portugalsku przez rektora PMK w Brazylii.
Chór polonijny św. Jana Pawła II ubogacił uroczystą sesję parlamentarną śpiewem hymnów (w odpowiednich, zaplanowanych uprzednio  momentach tej sesji): Polski, Brazylii i stanu Paraná. Oczywiście, że nie mogło zabraknąć śpiewu słynnej „Barki”, piosenki tak ulubionej przez św. Jana Pawła II. Obecność przedstawicieli polonijnego zespołu folklorystycznego „Wisła”, piękno kolorowych naszych strojów ludowych, a także zaprezentowany przez młodych taniec, wniosły swoisty powiew polski na salę plenarną.
 
Pod koniec tej uroczystej sesji, niektórzy przedstawiciele społeczności polonijnej zostali uhonorowani specjalnymi dyplomami. Tekst dyplomu w tłumaczeniu na język polski brzmi następująco: „Zgromadzenie Ustawodawcze Stanu Paraná. Wyróżnienie. Zgromadzenie Ustawodawcze Stanu Paraná, podczas swojej specjalnej sesji dla upamiętnienia jubileuszu 35 lat oficjalnej wizyty Jego Świątobliwości Papieża św. Jana Pawła II w stanie Paraná, w jednogłośnej decyzji, wyróżnia (NN) na wniosek deputowanego Nereu Moura, w uznaniu poświęcenia i pracy humanitarnej, w służbie Kościoła Katolickiego Apostolskiego Rzymskiego. Kurytyba, 6 lipca 2015 r. Podpisali: deputowany Ademar Luiz Traiano – przewodniczący Zgromadzenia, deputowany Nereu Moura – wnioskodawca, deputowany Plauto Miró Guimarães– 1 sekretarz”. Wśród uhonorowanych, przez parański parlament stanowy, przedstawicieli społeczności polonijnej znalazł się też jeden polski duchowny, chrystusowiec, niżej podpisany. „Wszystko dla Boga i Polonii”!
 
Śledząc z uwagą wydarzenia religijne i polityczne w Brazylii nie dostrzegłem podobnej uroczystości zorganizowanej tam, gdzie po raz pierwszy w 1980 r. stanęła stopa Rybaka dusz ludzkich św. Jana Pawła II! Szacunek  i podziękowanie dla organizatorów uroczystości w parku polskim św. Jana Pawła II, wielkie uznanie i cześć dla parańskiego parlamentu stanowego!
 
Niech św. Jan Paweł II wstawia się za Polonią i Brazylią przed Miłosiernym Bogiem! 
 
Ks. Zdzisław MALCZEWSKI SChr
 

 

Adres

Av. Presidente Franklin D. Roosevelt, 920
Porto Alegre-RS | CEP 90230-002

Kontakt:

Tel.: (51) 99407-4242
(51) 3024 - 6504


email: revista@polonicus.com.br