Konferencja naukowa na temat „przywództwa polonijnego – jego roli i wpływu na zachowanie tożsamości narodowej polskiej emigracji”


 

W Warszawie na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego (UKSW), w Auli Schumana w Audytorium Maximum,  w dniach od 12-13 czerwca 2015 r. odbywała się międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Światową Radę Badań nad Polonią przy współpracy z: Instytutem Nauk Historycznych, Katedry Nauk Pomocniczych Historii UKSW i Kongresem Polonii Amerykańskiej.

Konferencję otworzył prezes Światowej Rady Badań nad Polonią mgr Walter Gołębiewski z USA. On też wygłosił pierwszy referat na temat tegorocznej konferencji. Następnie zabrał głos gospodarz konferencji Jego Magnificencja ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Dziekoński – rektor wspomnianej uczelni warszawskiej. Z kolei przemawiał Jego Ekscelencja biskup dr Wiesław Lechowicz – delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Kolejnymi mówcami byli: p. Wojciech Tyciński z Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ RP oraz p. Senator Stanisław Karczewski - Wicemarszałek Senatu RP.

Po oficjalnych przemówieniach rozpoczęliśmy naszą konferencję, która okazała się bardzo bogatą i różnorodną, jeśli chodzi o osoby występujące z referatami i prezentujące zagadnienia związane z głównym tematem tegorocznego spotkania.

Referaty, dyskusje koncentrowały się wokół roli przywództwa w środowisku polonijnym w kształtowaniu patriotyzmu naszej emigracji. W ciągu dwóch dni zaprezentowano aż 27 referatów. Wśród prezentujących swoje badania i przemyślenia było dwóch członków Towarzystwa Chrystusowego: ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej SChr: „Chrystusowcy w  posłudze Polakom w USA”, a ks. dr  Zdzisław Malczewski SChr – rektor PMK w Brazylii: „Czy można mówić o przywództwie wśród Polonii brazylijskiej? Próba zarysowania problematyki”. Oprócz wspomnianych powyżej dwóch chrystusowców w konferencji uczestniczyło także innych dwóch współbraci ks. dr Paweł Melczewski SChr – dyrektor Biblioteki Towarzystwa oraz ks. lic. Wiesław Wójcik SChr – dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego.

Wystąpienia mieli badacze polonijni z Polski reprezentujący kilka ośrodków naukowych, jak też z kilku krajów osiedlenia, takich jak: Austria, Brazylia, Francja, Kanada, USA. Poza prezentującymi swoje referaty wśród uczestników konferencji byli także Polonusi z wymienionych krajów, a także z RPA!

Dwudniowa refleksja i pochylanie się nad tematyką konferencji były bardzo owocne, ubogacające, jak też pełne nadziei, jeśli chodzi o przyszłość naszej społeczności polonijnej w świecie. Jednak ze względu na dużą ilość referatów konferencja była także męczącą, gdyż praktycznie brakowało czasu nie tylko na chwilę rozmów ze znanymi osobami z innych spotkań naukowych, odpoczynku, ale także skromny posiłek. Jednak zapominając o tym aspekcie zmęczeniowym trzeba powiedzieć, że warto było uczestniczyć w tym spotkaniu.

Wśród uczestników konferencji pozostało jedynie ubolewanie, że tematyka nie wzbudziła żadnego zainteresowania  chociażby ze strony Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” czy też  mediów, które się oficjalnie zajmują informowaniem rodaków o życiu polskiej diaspory. 

Organizatorom tegorocznej konferencji i jej uczestnikom trzeba z serca pogratulować i podziękować za włożony wkład w to ważne przedsięwzięcie.

 

Ks. Zdzisław MALCZEWSKI SChr

 

PS. Kilka zdjęć ze wspomnianej konferencji można oglądnąć na portalu społecznościowym Facebook - Zdzislaw Malczewski. Natomiast jeśli ktoś jest zainteresowany moim referatem to odsyłam do witryny internetowej: www.polonicus.com.br/site/biblioteca_interna.php?cod=133

 

Adres

Av. Presidente Franklin D. Roosevelt, 920
Porto Alegre-RS | CEP 90230-002

Kontakt:

Tel.: (51) 99407-4242
(51) 3024 - 6504


email: revista@polonicus.com.br