Wielka radość z kanonizacji Jana Pawła II


 

Radosną atmosferę, towarzyszącą w Brazylii kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II, można porównać do tego, co odczuwa się w Polsce. Szczególnie kanonizacja Papieża Polaka zdominowała brazylijskie wspólnoty wiary i środki masowego przekazu. Warto przy tym wspomnieć, że Jan Paweł II odwiedził Brazylię trzy razy, jeśli nie liczyć jeszcze jednego krótkiego pobytu w Rio de Janeiro po drodze do Argentyny.


 
Pamięć o Papieżu Janie Pawle II w Brazylii jest bardzo żywa i Brazylijczycy szczerze go kochają, teraz po kanonizacji jeszcze bardziej. W całej wspólnocie kościelnej sprawowane były Msze dziękczynne za kanonizację dwóch wielkich Papieży. Jednak ze względu na odbyte wizyty apostolskie Papieża Polaka w tym kraju i Jego sposób kontaktowania się z wiernymi, miały zdecydowany wpływ na szczególną radość Brazylijczyków i Polonusów.
 
W dniu kanonizacji powstały dwie parafie dedykowane św. Janowi Pawłowi II. W São Salvador da Bahia, prymasowskiej stolicy Brazylii, abp Murilo Krieger podpisał dekret o oddaniu pod opiekę nowego świętego parafii w biednej dzielnicy Alagoas. Świątynia została zbudowana wśród biednych tej dzielnicy, gdzie w 1980 r. św. Jan Paweł II spotkał się z wiernymi. Pamięć papieskiej wizyty pozostaje bardzo żywa wśród biednej społeczności tej dzielnicy miasta Salvador. 

W Porto Alegre, stolicy stanu Rio Grande do Sul, abp Jaime Spengler podpisał dekret o utworzeniu parafii św. Jana Pawła II w dzielnicy Lami. W ten sposób archidiecezja pragnęła uczcić pamięć Papieża Polaka, który odwiedził to miasto podczas swojej pierwszej wizyty apostolskiej w tym kraju.
 
Trzeba dodać, że 18 maja bp Jacinto Inácio Flach, ordynariusz diecezji Criciúma, inaugurował w Sombrio, w południowym regionie stanu Santa Catarina, nową parafię pw. św. Jana Pawła II. Chciałbym przypomnieć, że w Juiz de Fora, w stanie Minas Gerais, po beatyfikacji Papieża Polaka poświęcono mu nowy kościół w 2011 r.


 
We wszystkich wspólnotach polonijnych tego kraju z radością i wielkim wzruszeniem sprawowano dziękczynne Msze za kanonizację Papieża Jana Pawła II, który na własne życzenie spotkał się z Polonią brazylijską w Kurytybie. 5 lipca 1980 r. miało miejsce jego spotkanie z rodakami na stadionie „Couto Pereira”. Dla upamiętnienia tego wydarzenia został utworzony w centrum miasta park Jana Pawła II.
 
W niedzielne popołudnie 27 kwietnia br. wspólnota polsko-brazylijska zgromadzona właśnie w tym parku w Kurytybie dziękowała Bogu za kanonizację Papieża Polaka.
Program o charakterze kulturalno-religijnym był bardzo bogaty. Po południu, zgromadzeni w parku mogli wysłuchać słów św. Jana Pawła II, jakie skierował do wspólnoty polonijnej, a także archidiecezjalnej podczas pamiętnej pielgrzymki apostolskiej w Kurytybie 5 i 6 lipca 1980 r. Następnie o godz. 15,oo wierni odmówili koronkę do Miłosierdzia Bożego. O godz. 16,ooo z kaplicy (domu, w którym podejmowany był Ojciec św. chlebem i solą) wyruszyła uroczysta procesja z obrazem: Jezusa Miłosiernego, Matki Boskiej Jasnogórskiej (dar Papieża Jana Pawła II dla Polonii brazylijskiej), relikwiami świętego oraz obrazem kanonizowanego Papieża Jana Pawła II. W koloryt pobożnych obrazów włączały się przepiękne, kolorowe stroje zespołu folklorystycznego „Wisła”. Chciałbym w tym miejscu podkreślić i zarazem serdecznie podziękować kierownictwu oraz członkom tego wspaniałego zespołu, który ubogaca nasze uroczystości polonijne, jakie są organizowane w parku Jana Pawła II w Kurytybie! Udział dzieci, młodzieży i starszych zespołu „Wisła” jest przejawem ich aktywnego uczestnictwa w życiu religijno-kulturalnym naszej wspólnoty polonijnej.
Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Kazimierz Długosz TChr – przełożony prowincji Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce Południowej. Współkoncelebrowali: ks. Wawrzyniec (Lourenço) Biernaski CM, ks. Stanisław Słowik CM, ks. Edward Jan Guc, SVD, ks. Jaume Sánchez Bosch, CMF. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Zdzisław Malczewski TChr – rektor PMK w Brazylii. Kaznodzieja ukazał zatroskanie Papieża Jana Pawła II o Brazylię tak w wymiarze religijnym, kulturowym, jak i społecznym. Refleksje oparte zostały na wypowiedziach św. Jana Pawła II skierowanych do narodu brazylijskiego podczas Jego trzech wizyt apostolskich, jak też w trakcie składanych oficjalnych wizyt w Watykanie przez prezydentów i dyplomatów brazylijskich. Rektor PMK podkreślił znaczenie spotkania św. Jana Pawła II z Polonią brazylijską i Jego przesłanie skierowane do niej.
Pod koniec sprawowanej uroczystej liturgii rektor PMK w imieniu J. E. Arcybiskupa Metropolity Józefa Kowalczyka, Prymasa Polski wręczył przyznane przez niego Medale Prymasa dla przedstawicieli kurytybskiej społeczności polonijnej: Tito Zeglina i Danuty Lisickiej de Abreu.
 
Jest już tradycją, że chór Jana Pawła II ubogaca swoimi śpiewami uroczystości religijne w parku polskim. Tak też było podczas tej liturgii dziękczynnej za kanonizację Wielkiego Papieża – Polaka! Należy odnotować w tym miejscu słowa podziwu i szczerej, serdecznej wdzięczności dla członków tego chóru za zatroskanie o pielęgnowanie pięknych polskich pieśni religijnych!
Po zakończonej Mszy św. relikwie św. Jana Pawła II pozostały na ołtarzu, aby obecni Polonusi i Brazylijczycy mogli skierować do Boga swoje modlitwy za pośrednictwem nowego świętego Kościoła.
Bezpośrednio po celebracji Eucharystii rektor PMK poświęcił nowy ołtarz św. Jana Pawła II w domu polskich imigrantów, w którym podejmowany był Papież Jan Paweł II.  Wspomniany ołtarz jest darem Danuty Lisickiej de Abreu i José Gorskiego.
 
Warto nadmienić, że wspomniany dom, który stał się praktycznie kaplicą pochodzi z 1883 r. i należał do Sylwestra i Genowefy Pianowskich z Tomás Coelho(kolonii polskiej położonej niedaleko Araucarii usytuowanej o jakieś 20 km od Kurytyby.
 
Po zakończonych oficjalnych uroczystościach religijnych wiele osób pozostało jeszcze w parku trwając na modlitwie przed relikwiami lub ołtarzem św. Jana Pawła II. Była także okazja do przyjacielskich rozmów Polonusów i zaprzyjaźnionych Brazylijczyków.
 
Skansen polski dedykowany Papieżowi Janowi Pawłowi II nabrał szczególnego charakteru po kanonizacji Patrona tego miejsca.
 
Zdzisław MALCZEWSKI SChr

Adres

Av. Presidente Franklin D. Roosevelt, 920
Porto Alegre-RS | CEP 90230-002

Kontakt:

Tel.: (51) 99407-4242
(51) 3024 - 6504


email: revista@polonicus.com.br