Zebranie rektorˇw PMK i koordynatorˇw duszpasterstwa polonijnego w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski


 
Z inicjatywy biskupa Wiesława Lechowicza odpowiedzialnego z ramienia Konferencji Episkopatu Polski za zapewnienie opieki duszpasterskiej naszym rodakom żyjącym na obczyźnie, odbyło się w siedzibie Sekretariatu KEP zebranie rektorów Polskich Misji Katolickich oraz koordynatorów duszpasterstwa polonijnego. W trzydniowym spotkaniu (24-26 czerwca br.) wzięli udział przedstawiciele Australii, obu Ameryk i Europy.
 
Zebranie odpowiedzialnych za struktury duszpasterstwa polonijnego w świecie rozpoczęło się wspólną Mszą św. Następnie biskup Lechowicz wygłosił referat wprowadzający do spotkania.  Hierarcha poświęcił swoją konferencję tematyce związanej z historia i teraźniejszością duszpasterstwa polskiej emigracji.
 
Następnego dnia arcybiskup Stanisław Gądecki – przewodniczący episkopatu zaprezentował przed uczestnikami aktualne wyzwania stojące przed Kościołem w naszym kraju, jak też zarysował plan przygotowań do Jubileuszu Chrztu Polski, jaki będzie obchodzony za dwa lata z udziałem ojca św. Franciszka. Biskup Damian Miskus zapoznał uczestników z duszpasterskimi przygotowaniami do Światowego Dnia Młodzieży.
            Uczestnicy mieli możność zapoznania się z konferencją Joanny Kozińskiej-Frybes – wicedyrektor departamentu współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych.  Przedstawicielka tego ministerstwa przedstawiła formy współpracy i pomocy ze strony państwa polskiego polskiej diasporze. Po tej prezentacji, uczestnicy zadawali pytania, jak też przedstawiali wobec dyplomaty konkretne problemy, jakie występują wśród naszych emigrantów oraz mówili o oczekiwaniach i bolączkach polskiej diaspory.
 
Spotkanie rektorów i koordynatorów zaszczycił swoją obecnością Arcybiskup Gnieźnieński Wojciech Polak. Nowy Prymas Polski wraz z nowym sekretarzem generalnym episkopatu biskupem Arturem Mizińskim i biskupem Wiesławem Lechowiczem zaprezentował plan organizacji specjalnego biura duszpasterstwa emigracji polskiej i współpracy Konferencji Episkopatu z polonijnymi duszpasterzami.
 
Podczas zebrania rektorzy i koordynatorzy przedstawiali zarys historii i aktualność opieki duchowej, jaką zapewniają naszym rodakom i ich potomkach w krajach swojej działalności duszpasterskiej.
 
Na zakończenie zebrania biskup Wiesław Lechowicz zaproponował, aby takie spotkania odbywały się regularnie co dwa-trzy lata. Zebranie zakończono wspólną modlitwą za katolicką wspólnotę polonijną  rozproszoną po tylu krajach świata.
 
We wspomnianym zebraniu uczestniczyło 4 chrystusowców: ks. Bogusław Burgat – wikariusz generalny, ks. Wiesław Wójcik – dyrektor IDE, ks. Stanisław Hajkowski – koordynator z Irlandii i niżej podpisany – rektor PMK z Brazylii.
 
 
Ks. Zdzisław Malczewski SChr
 
  

Adres

Av. Presidente Franklin D. Roosevelt, 920
Porto Alegre-RS | CEP 90230-002

Kontakt:

Tel.: (51) 99407-4242
(51) 3024 - 6504


email: revista@polonicus.com.br