Przedstawiciele polskich uczelni w Brazylii. Spotkanie z Polonią w Kurytybie


„Nauka bez granic” to brazylijski program przygotowany przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa, Ministerstwo Technologii i Innowacyjności. Projekt tego programu przewiduje 101 tysięcy stypendiów w celu promocji wymiany studentów, jak też zachęcenia naukowców z innych krajów do prowadzenia badań naukowych na terenie Brazylii.
 
 
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich – poprzez swoich przedstawicieli podpisała z Brazylią w październiku 2013 r. umowę o współpracy naukowo-technicznej. Dzięki tej umowie Polska wierze udział w brazylijskim programie „nauka bez granic”. Aktualnie 30 krajów uczestniczy we wspomnianym programie wymiany studentów, nauczycieli akademickich jak też naukowców różnych specjalizacji.
 
 
Przedstawiciele 17 uczelni, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, MNiSW oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji uczestniczyli w polskiej misji edukacyjnej w Brazylii, która miała miejsce w dniach  od 18 do 25 marca 2014 r.Bottom of FormW programie polskiej delegacji znalazło się przeszło 15 wydarzeń – w tym m.in. spotkania ze studentami, władzami wiodących brazylijskich uczelni, warsztaty B2B, prezentacje oraz udział w targach edukacyjnych. Polska misja do Brazylii organizowana była w ramach kampanii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Ready, Study, Go! Poland”.
 
W skład polskiej delegacji wchodzili przedstawiciele takich uczelni jak: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Opolska, Politechnika Świętokrzyska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych. W delegacji byli także przedstawiciele uczelni nie publicznych: Collegium Civitas oraz uczelni zawodowych: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.
Program delegacji obejmował zorganizowanie „polskiego dnia” na Uniwersytecie w Brasilii (19/03). Miały miejsce także spotkania z przedstawicielami brazylijskiego rządu: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa, Ministerstwa Technologii i Innowacyjności, Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Oprócz tego odbywały się spotkania  z wykładowcami i kierownikami wydziałów Uniwersytetu w Brasilii; brazylijskimi instytucjami: CNPq, CAPES, przedstawicielami lokalnej Polonii oraz Delegatury UE.
Ponadto w Kurytybie (22 marca) i w Rio de Janeiro (24 marca) polska delegacja promowała ofertę polskich uczelni na targach „Salão do Estudante” (salon studenta)-  jednych z największych targów edukacyjnych w Brazylii, w których uczestniczyło ponad 500 wystawców z 20 krajów, a odwiedziło je około 90.000 studentów oraz przedstawicieli instytucji zajmujących się edukacją. 
 
 
Konsul Generalny RP w Kurytybie Marek Makowski 21 marca) wydał na cześć polskiej delegacji uroczystą kolację w Towarzystwie Polsko-Brazylijskim Marszałka Józefa Piłsudskiego mającego swoją siedzibę w centrum miasta. Na spotkanie z przedstawicielami polskich uczelni zostali zaproszeni liderzy różne organizacji i towarzystw polonijnych. Wśród nich byli obecni także duszpasterze polonijni: ks. Wawrzyniec Biernaski, CM – który obchodził kilka dni wcześniej - w swojej rodzinnej parafii pod-kurytybskiej - 60 lat posługi kapłańskiej, ks. Kazimierz Długosz SChr – prowincjał chrystusowców wraz ze swoim asystentem ks. Wojciechem Bernatem, jak też ks. Zdzisław Malczewski SChr - rektor PMK w Brazylii. Przy posiłku, lampce wina, czy też szklance z chłodnym napojem trwały dłuższe rozmowy rodaków. Nie koniecznie na tematy ściśle naukowe. Jak zawsze przy tego typu spotkaniach nie brakuje tematów do rozmowy.
 
Zdzisław Malczewski SChr
 
Kurytyba, 24 marca 2014 r.

Adres

Av. Presidente Franklin D. Roosevelt, 920
Porto Alegre-RS | CEP 90230-002

Kontakt:

Tel.: (51) 99407-4242
(51) 3024 - 6504


email: revista@polonicus.com.br