Działacz polonijny w Rio de Janeiro uhonorowany Medalem Prymasa Polski


W niedzielę 22 lutego br.podczas uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przez ks. Jana Sobieraja TChr i ks. Zdzisława Malczewskiego TChr w polskim kościele w Rio de Janeiro, rektor PMK w Brazylii wręczył p. Tomaszowi Łychowskiemu Medal Prymasa  Polski "za zasługi dla Kościoła i Narodu". Ze względu na obecność  w kościele wielu Brazylijczyków – krewnych i przyjaciół odznaczonego rodaka – Eucharystię sprawowaliśmy w dwóch językach: polskim i portugalskim.

 

Pod koniec Mszy św. rektor PMK wręczył bardzo aktywnemu polskiemu imigrantowi dyplom oraz Medal Prymasa Polski. Uhonorowany prymasowskim odznaczeniem wyraził swoje podziękowanie w dłuższym przemówieniem. Przemówienie zostanie opublikowane w „Echu Polonii Brazylijskiej”.

 

Po Mszy św. zebraliśmy się w sali za kościołem, gdzie Rodrigo – syn Tomasza Łychowskiego – wykładowca akademicki i autor książek poruszających kwestie prawa pracy, wygłosił wzruszające przemówienie. Z kolei przemawiał Wincenty Pawelec - lider polonijny dziękując Tomaszowi Łychowskiemu za służenie radami i przykładem życia. Ks. proboszcz Jan Sobieraj TChr, znany w brazylijskich środowiskach polonijnych, jako animator takich spotkań inspirował zebranych do wspólnego śpiewu nie tylko „Sto lat”, ale i innych piosenek dla wyrażenia radości zebranych rodaków i zaprzyjaźnionych Brazylijczyków.

 

Tomasz Łychowski urodził się 26 września 1934 r. w Nova Lisboa w Angoli. W 1938 r. wraz z rodzicami powrócił do Polski. Ojciec (inżynier agronom)  walczył w obronie Warszawy, a następnie był więźniem hitlerowskich obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu i Buhenwaldzie. Rodzina Łychowskich przybyła do Brazylii w 1948 r. Tomasz Łychowski ukończył studia uniwersyteckie (filia Cambridge w Rio de Janeiro - język angielski oraz Papieski Uniwersytet Katolicki w Rio de Janeiro - dydaktyka). Do chwili przejścia na emeryturę uczył języka angielskiego w wielu instytucjach (w latach 1965-1991 w Instytucie Kultury Angielskiej; od 1968 w szkołach stanowych; od 1991 r. w Centrum Kultury Angielsko-Amerykańskiej (CCAA); od 1991 r. w federalnej szkole im. Piotra II).

 

Współpracował z czasopismem „Aproximaçõs” (Zbliżenia), wydawanym przez szereg lat przez prof. Henryka Siewierskiego w stołecznej Brasílii. T. Łychowski publikuje swoje artykuły w  pismach polonijnych („Lud” - Kurytyba, „Głos Polski” - Buenos Aires, „Projeções”, „Polonicus”  - Kurytyba), a także w riowskich wydawnictwach („Jornal do Comércio”, „Tribuna de Petrópolis”, „Comunicações do ISER”, „Revista Cultura”).

 

Uhonorowany rodak Medalem Prymasa Polski związany jest z Rio de Janeiro od blisko 65 lat. W działalności społecznej w życiu polonijnym Tomasz Łychowski zaangażował się w związku młodzieży polskiej „Świetliki” działającym przy polskim kościele. We wspólnocie katolickiej Polonii riowskiej uczestniczy bardzo aktywnie. Przez długie lata należał do rady parafialnej istniejącej przy polskiej parafii personalnej. W Towarzystwie dobroczynnym „Polônia” pełnił różne funkcje w zarządzie.

 

Tomasz Łychowski opublikował kilka tomików (w Brazylii i Polsce) swojej poezji, jak też na różnych wernisażach prezentował swoje malarstwo.  Ponadto jest członkiem Rady Konsultacyjnej czasopisma  naukowego „Polonicus” wydawanego przez Polską Misje Katolicką w Brazylii.

 

Wręczenie kolejnego Medalu Prymasa Polski "za zasługi dla Kościoła i Narodu", którego dokona rektor PMK, dla  wybitnego przedstawiciela społeczności polonijnej  odbędzie się w stołecznej Brasílii.

 

Można zobaczyć kilka zdjęć ze wspomnianej uroczystości odwiedzając witryne PMK w Brazylii: www.polska-misja.com.br/site/fotos_int.php?galeria=33

 

Rio de Janeiro, 24 lutego 2014 r. 

Adres

Av. Presidente Franklin D. Roosevelt, 920
Porto Alegre-RS | CEP 90230-002

Kontakt:

Tel.: (51) 99407-4242
(51) 3024 - 6504


email: revista@polonicus.com.br