Polskie Jaselka w parku Jana Pawla II w Kurytybie w 2013 r.


Kurytyba jest szczególnym miastem w Brazylii, gdzie mamy wiele śladów ukazujących wieloraki wkład w rozwój tego kraju i obecność  w nim Polaków. W centrum tego miasta znajduje się park poświęcony polskiej etnii i noszący imię Papieża Jana Pawła II. Wspomniany park powstał po wizycie Ojca św. Jana Pawła II w Kurytybie.  Jest to nie tylko skansen polski, w którym ustawiono siedem chat zbudowanych przez polskich osadników, ale także centrum polskiej kultury i religijności. Jedna z chat była ustawiona na stadionie „Couto Pereira”, gdzie podczas spotkania Ojca św. Jana Pawła II z Polonią brazylijską (5 lipca 1980 r.) podejmowano Papieża chlebem i solą. Obecnie ten dom drewniany jest kaplicą z obrazem Pani Jasnogórskiej oraz pamiątkami związanymi z pobytem Jana Pawła II w Kurytybie. Każdego dnia (z wyjątkiem poniedziałku; park jest traktowany przez miejscowe władze jako muzeum. W tym dniu wszystkie muzea brazylijskie są zamknięte) dom jest nawiedzany przez liczne grupy, indywidualnych Polonusów, Brazylijczyków, którzy modlą się w wielkim skupieniu. Od samego początku park został oddany przez zarząd miasta pod opiekę Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii. 

 

Na przestrzeni 30. letniej historii park polski Jana Pawła II odwiedziło wiele osobistości z naszej Ojczyzny. Wymienię tylko najważniejsze osoby: Kardynał Józef Glemp – Prymas Polski, Lech Wałęsa – prezydent RP,  Marszałek Senatu – prof. Andrzej Stelmachowski, Arcybiskup Szczepan Wesoły (wielokrotnie) z Rzymu… Obecny Prymas Polski – Arcybiskup Józef Kowalczyk podczas listopadowej wizyty duszpasterskiej wśród brazylijskiej Polonii znalazł również czas na to, aby nawiedzić to szczególne dla Polonii miejsce, jakim jest park  papieża Jana Pawła II. W księdze pamiątkowej Prymas Polski napisał: „Z prawdziwym podziwem i szacunkiem oglądam część Parku Narodowego w Kurytybie która upamiętnia pierwszych emigrantów polskich do Brazylii, a także wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II w Brazylii ze szczególnym uwzględnieniem Kurytyby stolicy tego stanu Paraná. To symboliczny wyraz kultury duchowej, której wyrazicielami byli polscy emigranci i ich potomkowie. Na ręce Pani Danuty, która troszczy się o ten obraz Polski i Polaków w tym Parku, a także Rektorowi Polskiej Misji Duszpasterskiej w Brazylii, ks. dr Zdzisławowi Malczewskiemu, składam podziękowanie za tę obecność naszej Ojczyzny w tym Kraju. Kurytyba, 12. XI. 2013 r. + Józef Kowalczyk, Prymas Polski”.

 

W pierwszą niedzielę Adwentu (1 grudnia 2013 r.) w parku polskim papieża Jana Pawła II w Kurytybie odbywały sięJasełka. Podczas całej niedzieli park wypełniłsięPolonusami i Brazylijczykami biorącymi udziałw wydarzeniach ukazujących tradycje, kulturę i religijnośćpolską. W dwóch domach koordynatorka parku przygotowała specjalną wystawę polskich szopek. Tej niedzieli było wiele przedstawieńgrup folklorystycznych, smakołyków polskich. Uwieńczeniem była popołudniowa, piękna prezentacja Jasełek w wykonaniu grupy folklorystycznej "Wisła" z Kurytyby. Rektor PMK w Brazylii zamknąłtębogatąkulturowo-religijnąniedzielęprzemówieniem, w którym podziękowałwszystkim za zaangażowanie, prezentacje naszego bogactwa duchowego i kulturowego. Szczególne słowa podziękowania skierowałdo polonijnego chóru Jana Pawła II, zespołu "Wisła" oraz pani Danuty Lisicki de Abreu za zaangażowanie i pracę, które czyniąz naszego polskiego parku szczególne miejsce żywotności, koloru, muzyki i religijności. Przemówienie rektor zakończyłudzieleniem wszystkich błogosławieństwa i życzeniami dobrego przeżywania Adwentu.

Zdzisław MALCZEWSKI SChr

 

Kurytyba, 2 grudnia 2013. 

Adres

Av. Presidente Franklin D. Roosevelt, 920
Porto Alegre-RS | CEP 90230-002

Kontakt:

Tel.: (51) 99407-4242
(51) 3024 - 6504


email: revista@polonicus.com.br