Nowy portal Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii


W obecnym (2013) roku przypada 60 lat od ustanowienia oficjalnego duszpasterstwa polskiego w Brazylii. Z okazji tej szczególnej rocznicy został zaprojektowany nowy dwujęzyczny portal Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii (www.polska-misja.com.br). Zdjęcie zamieszczone na pierwszej stronie portalu przedstawia J. Em. Kard. Józefa Glempa - Prymasa Polski w towarzystwie rektora PMK w Brazylii - ks. Benedykta Grzymkowskiego TChr podczas historycznej wizyty w dniu 28 lutego 1984 r. w parafii sw. Anny w Carlos Gomes, w stanie Rio Grande do Sul. Proboszczem we wspomnianej parafii był ks. Zdzisław Malczewski SChr - obecny rektor PMK w Brazylii.

 

W niedzielę 10 listopada br. odbywać się będą w Kurytybie uroczyste obchody jubileuszu 60. lecia Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii z udziałem J. E. Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego Józefem Kowalczykiem, Prymasem Polski na czele. We wspomnianych obchodach, wśród szczególnych zaproszonych gości, wezmą udział: ks. Ryszard Głowacki TChr - przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej oraz ks. Kazimierz Długosz TChr – przełożony prowincji Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce Południowej.

 

Warto przy okaji poinformować, że latach 1953 - 1972 odpowiedzialnymi za rektorat PMK w Brazylii byli księża misjonarze św. Wincentego: ks. Ludwik Bronny, ks. Stanisław Piasecki, ks. Jan Pałka, ks. Jan Pitoń. Decyzją Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego w 1972 r. rektorat został w przekazany chrystusowcom. 26 sierpnia tegoż roku otrzymał nominację na rektora ks. Paweł Piotrowski TChr. Kolejnym rektorem był ks. Benedykt Grzymkowski TChr. Pismem z dnia 26 maja 2009 r. arcybiskup Józef Michalik – przewodniczący  Konferencji Episkopatu Polski poinformował ks. Zdzisława Malczewskiego TChr, że Krajowa Konferencja Biskupów Brazylii potwierdziła jego nominację KEP na odpowiedzialnego za PMK w Brazylii.  

 

Staraniem obecnego rektora PMK od sierpnia ubiegłego roku odbywa się peregrynacja relikwii błogosławionego Jana  Pawła II w ośrodkach polonijnych oraz – ze względu na otrzymywane prośby - w parafiach terytorialnych i wspólnot zakonnych  Brazylii. Napływające relacje do rektoratu PMK w Kurytybie świadczą o otrzymanych łaskach za pośrednictwem bł. Jana  Pawła II.

 

Aktualnie redagowane są przez rektora PMK dwa periodyki. Jeden publikowany jest po portugalsku o charakterze naukowym i nosi tytuł „Czasopismo refleksji Brazylia-Polska. Polonicus” (odwiedź dwujęzyczny portal: www.polonicus.com.br ). Nakład tego periodyku wynosi 300 egzemplarzy. Drugie pismo to „Echo Polonii Brazylijskiej” ukazuje się  w nakładzie 500 egzemplarzy i jest zarazem jedynym czasopismem ukazującym się w języku polskim w tym kraju.

 

Ks. Zdzisław MALCZEWSKI SChr

Adres

Av. Presidente Franklin D. Roosevelt, 920
Porto Alegre-RS | CEP 90230-002

Kontakt:

Tel.: (51) 99407-4242
(51) 3024 - 6504


email: revista@polonicus.com.br